Ymweld a clwb tenis 'unigryw' yng Ngwynedd

Bu Llyr Gruffydd yn ddigon ffodus yn ddiweddar i gael gwahoddiad i ymweld â Chlwb Tenis Ieuenctid Caernarfon i weld beth sydd ganddyn nhw ar y gweill.

"Mae'r gwaith mae'r staff hyfforddi yn ei wneud gydag ieuenctid yr ardal yn anhygoel" meddai Mr Gruffydd,

Mae'r clwb bellach yn denu dros gant o blant oed ysgol i chwarae tenis bob wythnos yng Nghanolfan Tenis Arfon a adeiladwyd yn bwrpasol yn y dref, ac yn ddiweddar mae wedi denu cyllid gan Chwaraeon Cymru i wella cyfleusterau.

Dywedodd Osian Williams, sy'n brif hyfforddwr yn y clwb

"Diolch i'r cyllid o £200,000, rydym wedi llwyddo i sicrhau dyfodol y clwb yma yng Nghaernarfon. Rydym wedi buddsoddi mewn goleuadau newydd, ail-wynebu'r cyrtiau a llawer iawn mwy"

"Er bod tenis yn y ganolfan wedi bod yn dirywio ers ei anterth yn y 1990au, mae'r cyllid hwn wedi cefnogi'r twf mewn tenis yn ardal Caernarfon yn ystod y blynyddoedd diwethaf."

"Rydyn ni'n glwb tennis unigryw mewn ffordd. Ni yw'r unig glwb tennis ieuenctid cyfrwng Cymraeg yn y byd, sy'n rhywbeth arbennig rydyn ni'n meddwl."

Ychwanegodd Mr Gruffydd -

"Mae tenis yn ardal Gwynedd yn cystadlu yn erbyn chwaraeon poblogaidd eraill o ran denu chwaraewyr ieuenctid, ond mae cyflawniad y staff a'r gwirfoddolwyr yma yng Nghaernarfon yn anhygoel. Mae denu cymaint o chwaraewyr ifanc i'r gamp yn dipyn o gamp."

"Efallai y gwelwn sêr tennis y dyfodol yn dod i'r amlwg o'r clwb - gyda'r cyfleusterau ar gael iddyn nhw yma, does dim byd i'w hatal rhag cyrraedd yr uchelfannau."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-04-25 09:49:42 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd