loading

Croeso!

Croeso i wefan Llŷr Gruffydd - Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru, sy'n cynnwys siroedd Wrecsam, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Conwy, Arfon ac Ynys Môn.

Defnyddiwch y wefan hon i ddysgu mwy am Llŷr, ei waith yn y Senedd a'n cymunedau lleol, ac i gysylltu os gall Llŷr fod o gymorth.


 

Newyddion diweddaraf

Un o bob wyth swydd nyrsio yn wag yn Betsi Cadwaladr

Ystadegau newydd syfrdanol ar brinder staff yn y bwrdd iechyd. Mae Aelod Seneddol o Blaid Cymru wedi dweud ei fod wedi cael sioc ond heb ei synnu o glywed bod un o bob wyth swydd nyrsio a bydwreigiaeth yng ngogledd Cymru yn wag. Mae’r problemau sy’n wynebu’r proffesiwn meddygol o fewn bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr hyd yn oed yn fwy enbyd gyda 20% o swyddi’n cael eu llenwi gan feddygon locwm dros dro ac 8% pellach o gyfradd swyddi gwag.  
Darllenwch fwy

Wrecsam Yn Colli Allan Dros Gyllido Iechyd Carcharorion

Rhaid i Lywodraeth y DU ariannu iechyd carcharorion yng Nghymru yn briodol. Dyna'r alwad a ddaeth gan Blaid Cymru ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod 'pedwar mater adolygiad barnwrol yn agored bellach a oedd yn ymwneud yn bennaf â gwasanaethau gofal iechyd yng Ngharchar Berwyn'. Gwnaethpwyd y datguddiad yn adroddiad diweddaraf bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr.
Darllenwch fwy

Bwrdd iechyd yn chwilio am seithfed prif weithredwr mewn naw mlynedd

Mae Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, wedi ymateb i’r newyddion bod prif weithredwr bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn rhoi’r gorau i’r swydd yn ddiweddarach eleni: “Rwy’n dymuno’n dda i Jo Whitehead sy’n amlwg yn wynebu amgylchiadau personol anodd iddi. Mae’r ymadawiad hwn yn golygu y bydd BIPBC nawr yn chwilio am ei seithfed prif weithredwr neu Brif Swyddog dros dro mewn dim ond naw mlynedd ac mae hynny’n symptomatig o sefydliad sy’n ei chael hi’n anodd o ran arweinyddiaeth a chyfeiriad.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd