Newyddion

Dewch â'r streic fysiau i ben

May be an image of 3 people and text that says "WREXHAM the Leader #ThereWithYou leaderlive.co.uk FUESDAY NOVEMBER 2021 PAGES 6&7 SEE PAGE PAIR PRAISED FOR SAVING PERSON CHECK OUT FROM RYAN'S NEW BLAZE TRAILER! 'SICK OF BEING TREATED LIKE SECOND CLASS' Arriva's North Wales drivers are on strike as they say that the firm has failed to offer a three per cent rise- as agreed with drivers in north west drivers SEE PAGE strike Mold bus station."

 

'Pam mae gweithwyr Cymru yn cael eu talu llai na'u cymheiriaid yn Lloegr?'

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi annog Arriva Bus Cymru i setlo’r streic gyda 400 o yrwyr bysiau ledled y Gogledd, sydd bellach yn dechrau ar ei drydydd diwrnod.

Cafodd y streic ei galw gan yrwyr bysiau o undeb Unite ar ôl i’r cwmni wrthod paru ei gynnig yng Nghymru gyda’r cynnig 39c a wnaeth i yrwyr bysiau yng ngogledd-orllewin Lloegr.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ysbrydoliaeth o Affrica i wella pridd Cymru

Alwyn Hughes yn esbonio'r cynllun i Llyr Gruffydd AS a'r cynghorydd Wyn Jones

Mae ffermwr o Gymru wedi ei ysbrydoli o arferion ffermio newydd yn Affrica i newid y ffordd y mae'n rheoli ei dir yn Nyffryn Conwy

Dywedodd Alwyn Hughes sy'n ffermio yn Llwynau ger Capel Garmon, fod cloi'r Covid wedi ei ysgogi i edrych eto ar sut mae'n rheoli ei fferm ucheldirol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

COP 26 a Chymru

Llyr Gruffydd AS

Bydd Llyr Gruffydd AS a Chadeirydd Pwyllgor Hinsawdd y Senedd yn mynychu CoP26 ynghyd â 9 Aelod arall. Yma mae'n amlinellu'r hyn yr hoffai ei weld fel canlyniadau'r gynhadledd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carthffosiaeth Capel Curig - eto

O'r chwith: Cynghorydd sirol Liz Roberts, Cadeirydd cyngor cymuned Capel Curig Gethin Davies, Llyr Gruffydd AS, cynghorydd cymuned Shan Ashton.

 

Mae diffyg gweithredu ar garthffosiaeth amrwd mewn pentre wedi cynddeiriogi Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros y Gogledd.

Mae Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, wedi condemnio’r diffyg gweithredu wedi i afonydd o garthffosiaeth arllwys trwy bentref Capel Curig wedi glaw trwm heddiw.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sgandal yr uned iechyd meddwl

Marwolaethau unedau iechyd meddwl - sgandal roedd yn bosib i'w osgoi

Mae Plaid Cymru wedi mynnu bod gweinidogion yn cymryd cyfrifoldeb am fethiannau mewn gwasanaethau iechyd meddwl ar ôl codi cwestiynau allweddol yn y Senedd heno ynglŷn ag adroddiad cudd.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ysgol yn gwyrddio er mwyn arbed ynni ac arian

O'r chwith: Rachel Allen, Harvey Barratt, Llyr Gruffydd AS, Matthew Humphreys a rheolwr adnoddau'r ysgol Annette Gardner - gyda'r paneli haul yn y cefndir.

Mae ysgol uwchradd yn arwain y ffordd yn yr ymdrech i leihau allyriadau carbon sy'n effeithio ar newid hinsawdd.

Dyna farn AS Plaid Cymru dros ogledd Cymru Llyr Gruffydd wedi ymweld ag Ysgol Dinas Brân, yn Llangollen, i weld y prosiect ynni gwyrdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am lwybr seiclo newydd i Ddyffryn Clwyd

Llyr Gruffydd AS a'r Cynghorydd Emrys Wynne ar yr A525 rhwng Rhuthun a Dinbych

Mae cynghorydd Plaid Cymru ac MS rhanbarthol Gogledd Cymru wedi galw am lwybr beicio a cherdded gwell i gysylltu dau dref yn Nyffryn Clwyd.


Daeth yr alwad i ddatblygu Llwybr Teithio er mwyn cysylltu Rhuthun a Dinbych gan y Cynghorydd Emrys Wynne, sy'n cynrychioli Rhuthun.

Mewn ymateb i ‘Sgwrs Sirol’ Cyngor Sir Dinbych, mae’r Cynghorydd Emrys Wynne wedi pwysleisio’r angen i ail-ymweld â chynlluniau blaenorol i ddatblygu Llwybr Beicio/Cerdded sy’n cysylltu Rhuthun a Dinbych a’u cynnwys ar gyfer blaenoriaethu yng Nghynllun Corfforaethol nesaf Sir Ddinbych. Er bod beicwyr a cherddwyr bellach yn gallu beicio a cherdded yn ddiogel ar hyd llwybr pwrpasol rhwng Rhuthun a Rhewl, nid yw'n bosibl parhau â'r daith y tu hwnt i'r ddau le hyn heb ddefnyddio ffyrdd dosbarth A a B prysur.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmol gweithwyr gofal am eu gwaith

Y pedwar aelod o staff a gafodd wobrau yn Nolywern oedd Justine Brady (aelod rhagorolo'r tîm gofal), Pam Gratrick (aelod rhagorol o'r tîm clinigol), Meinir Austin (aelod rhagorol o'r tîm ategol) a Siân Jones (aelod rhagorol o'r tîm am wasanaeth). Yn y llun mae'r enillwyr gyda Llyr Gruffydd a Glyn Meredith, cyfarwyddwr Cymru Leonard Cheshire.

Mae AS Plaid Cymru dros y Gogledd wedi talu teyrnged o'r galon am waith gweithwyr gofal mewn cartref yn Nyffryn Ceiriog.

Mae'r elusen anabledd blaenllaw Leonard Cheshire wedi bod yn dathlu eu staff gofal ledled Cymru y mis hwn mewn cyfres o seremonïau gwobrwyo.

 Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen arian Llywodraeth Cymru i adfer pont hanesyddol

Y Cynghorydd sir Plaid Cymru Meyrick Lloyd-Davies gyda Llyr Gruffydd MS ym Mhont Llannerch

Mae pontydd hanesyddol yng Nghymru yn wynebu bygythiadau cynnyddol oherwydd llifogydd, mae MS Gogledd Cymru yn ofni.

Roedd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, yn siarad wedi ymweld â Phont Llannerch ger Trefnant yn Nyffryn Clwyd, a chwalwyd yn llifogydd fis Ionawr, gyda’r cynghorydd lleol Meyrick Lloyd-Davies.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carthion amrwd yn difetha pentre, medd AS Plaid

O'r chwith: Cynghorydd sir Conwy, Liz Roberts, cadeirydd cyngor cymuned Capel Curig Gethin Davies, Llyr Gruffydd MS, cynghorydd cymuned Shan Ashton.

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi galw am weithredu ar frys gan Dŵr Cymru dros gwynion bod carthffosiaeth amrwd yn rhedeg trwy gyrchfan wyliau boblogaidd.

Mae gan bentref Capel Curig yn Eryri boblogaeth sy'n cynyddu bedair gwaith drosodd yn yr haf ac ni all y system ddraeniau ymdopi â'r pwysau ychwanegol yn ogystal â glaw trwm mwy cyson.

Cyfarfu Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, â chynrychiolwyr lleol i drafod y broblem ar y safle.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd