Newyddion

AS yn galw am ariannu digonol ar gyfer hosbisau sy’n gwynebu toriadau

Mae AS wedi galw am ariannu digonol ar gyfer hosbisau yng Ngogledd Cymru sy’n gwynebu gorfod gwneud toriadau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn beirniadu “addewid gwag” Sunak ar drydanu rheilffyrdd Gogledd Cymru

Mae AS wedi beirniadu “addewid gwag” Rishi Sunak ar drydanu rheilffyrdd yng Ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ‘rhwystredig’ ar ôl i weinidog gyfaddef efallai na fydd ysbyty yn cael ei adeiladu

Mae AS wedi dweud ei fod yn “rhwystredig” ar ôl i’r Gweinidog Iechyd gyfaddef efallai y bydd cynllun i adeiladu ysbyty cymunedol yn Y Rhyl yn cael ei ddiddymu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn annog gweinidog i gefnogi gweithwyr wedi affeithio gan siopau Wilko yn cau

Mae AS wedi annog Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr sydd yn cael ei haffeithio gan siopau Wilko yn cau ar draws y gogledd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryderon dros rybudd y Gweinidog Iechyd – ‘You ain’t seen nothing yet’

AS Plaid yn herio’r Prif Weinidog ar doriadau ariannol i fwrdd iechyd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng costau byw yn effeithio gwaith canolfan anifeiliaid

O'r chwith: Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru, gyda Victoria Williams, rheolwr canolfan anifeiliaid Bryn-y-Maen a Billie-Jade Thomas o RSPCA Cymru

Mae'r argyfwng costau byw yn effeithio ar bob agwedd bywyd gan gynnwys anifeiliaid anwes, yn ôl MS yng ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ‘pryderu’ ar ôl i 10% o feddygfeydd meddygon teulu yng Ngogledd Cymru gau mewn degawd

Mae AS wedi dweud ei fod yn “pryderu” ar ôl i 10% o feddygfeydd meddygon teulu yng Ngogledd Cymru gau mewn degawd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae gwasanaethau deintyddol mewn argyfwng

Yn wir, un rhan o’r GIG sydd yn dangos arwyddion o straen ydi deintyddiaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Dyw mynnu "dim ceiniog yn llai" ddim yn ddigon bellach' Plaid yn dweud wrth y Gweinidog Lesley Griffiths

Mae'n rhaid i Gymru hawlio cynnydd cyllid ar gyfer amaethyddiaeth Cymru i sicrhau sicrwydd bwyd a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS wedi ‘siomi’ bod cangen Halifax Dinbych yn cau

Mae AS yn dweud ei fod wedi “siomi” bod cangen Halifax Dinbych yn cau ar Ragfyr y 4ydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd