Newyddion

AS yn galw ar Dŵr Cymru i weithredu yn dilyn gollwng carthion yn anghyfreithlon

Mae AS wedi galw ar Dŵr Cymru i weithredu ar ôl i’r cwmni gyfaddef gollwng carthion heb ei drin yn anghyfreithlon yng Ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn canmol cwestiynau disgyblion ysgol ar ymweliad Wythnos Senedd

Mae AS wedi canmol gwestiynau  a ofynnwyd gan ddisgyblion ysgol yn Sir Ddinbych yn dilyn ymweliad yn ystod Wythnos Senedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn annog trigolion i nominyddu busnesau ar gyfer yr ‘Oscars Gwledig’

Mae AS yn annog trigolion yng Ngogledd Cymru i nominyddu busnesau ar gyfer gwobrau gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn canmol trafodaeth ‘meddylgar’ ysgol uwchradd am 20mya

Mae AS wedi canmol trafodaeth “meddylgar” disgyblion ysgol uwchradd am ddeddf 20mya.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddod anrhefn’ ar drenau i ben ar gyfer cefnogwyr pêl droed

Mae AS wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu i ddod a’r “anrhefn” ar drenau sydd wedi bod yn effeithio cefnogwyr pêl droed yn teithio i gemau Cymru i ben.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cefnogi galwad yr RSPCA i bobl fod yn ‘ystyriol’ i dymor tân gwyllt

Mae AS yn cefnogi galwad yr RSPCA Cymru i bobl fod yn “ystyriol” pan yn dathlu yn ystod y tymor tân gwyllt.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw am ariannu digonol ar gyfer hosbisau sy’n gwynebu toriadau

Mae AS wedi galw am ariannu digonol ar gyfer hosbisau yng Ngogledd Cymru sy’n gwynebu gorfod gwneud toriadau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn beirniadu “addewid gwag” Sunak ar drydanu rheilffyrdd Gogledd Cymru

Mae AS wedi beirniadu “addewid gwag” Rishi Sunak ar drydanu rheilffyrdd yng Ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ‘rhwystredig’ ar ôl i weinidog gyfaddef efallai na fydd ysbyty yn cael ei adeiladu

Mae AS wedi dweud ei fod yn “rhwystredig” ar ôl i’r Gweinidog Iechyd gyfaddef efallai y bydd cynllun i adeiladu ysbyty cymunedol yn Y Rhyl yn cael ei ddiddymu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn annog gweinidog i gefnogi gweithwyr wedi affeithio gan siopau Wilko yn cau

Mae AS wedi annog Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr sydd yn cael ei haffeithio gan siopau Wilko yn cau ar draws y gogledd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd