Newyddion

Llongyfarch disgyblion am ennill gwobr teithio llesol.

Mae Llyr Gruffydd AS wedi llongyfarch disgyblion ysgol Sir Ddinbych am ennill gwobr teithio llesol.

Disgrifiodd Mr Gruffydd, sy'n cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, gamp Ysgol Llywelyn o fod yr ysgol gyntaf yn y rhanbarth i ennill Gwobr Aur Sustrans Cymru fel un "hynod drawiadol".

Yn ddiweddar ymwelodd Mr Gruffydd, o Blaid Cymru, â'r ysgol i glywed am y gwaith y mae plant wedi bod yn ei wneud i newid y ffordd y maent yn teithio i'r ysgol fel ei fod yn iachach ac yn fwy ecogyfeillgar.

Mae Sustrans Cymru yn elusen sydd ar genhadaeth i helpu cymunedau i ddod yn fyw drwy gerdded, olwynion a beicio i greu lleoedd iachach a bywydau hapusach i bawb.

Meddai Llŷr Gruffydd: "Roedd yn bleser pur cael cwrdd â staff a disgyblion Ysgol Llywelyn, a hoffwn ddiolch o galon iddynt am eu croeso cynnes.

"Mae'n gamp aruthrol o drawiadol i fod yr ysgol gyntaf yng ngogledd Cymru i dderbyn Gwobr Aur Sustrans Cymru am hyrwyddo teithio llesol.

"Mae'r disgyblion yn amlwg wedi mynd y tu hwnt i wneud teithio llesol yn rhan bob dydd o fywyd yr ysgol, ac wedi ei wneud yn hwyl ar yr un pryd.

"Maen nhw'n esiampl wych i ddisgyblion eraill ar draws y rhanbarth o'r hyn y gellir ei gyflawni a sut y gall ysgolion fod yn rhagweithiol, herio ymddygiadau teithio a'u newid er budd pawb.

"Mae'r wobr hon nid yn unig yn bluen yn het yr ysgol. Mae hefyd yn destun balchder i'r  gymuned leol i gyd.

"Rwyf am weld teithio llesol yn dod yn norm yng Nghymru lle mae hynny'n bosibl. Dylai cerdded, beicio neu sgwtera i'r ysgol fod yn opsiwn diogel, hawdd a hygyrch i bob plentyn yng Nghymru.

"Mae newid y ffordd rydyn ni'n teithio i'r ysgol yn ffordd effeithiol o gynyddu lefelau gweithgarwch ymhlith plant, ac mae hefyd yn allweddol os ydyn ni'n mynd i fynd i'r afael â llygredd aer. Mae Sustrans Cymru yn gwneud cyfraniad hanfodol i gyflawni hyn."

 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn nodi Mis Ymwybyddiaeth Parlys Serebral

Mae AS wedi nodi Mis Ymwybyddiaeth Parlys Serebral trwy rhoi clod i elusen am eu gwaith “pwysig” yn cefnogi plant a’u teuluoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cefnogi galw am hwb bancio yn Ninbych

Mae AS wedi cefnogi’r galw am greu hwb bancio yn Ninbych yn sgil nifer o fanciau yn cau eu drysau yn y dre.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Beirniadu Starmer am ‘danariannu’ Cymru ar ôl gwrthod addo arian HS2

Mae Keir Starmer wedi cael ei feirniadu ar ôl iddo wrthod addo rhoi cyfran teg o arian HS2 i Gymru os y bydd yn Brif Weinidog.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn dathlu penblwydd Diwrnod Dim Ysmygu yng Nghymru

Ymunodd AS gyda ymgyrchwyr a disgyblion ysgol i ddathlu penblwydd Diwrnod Dim Ysmygu yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ple ‘siaradwch hefo ni’ gan denantiaid ddim yn cael eu clywed

Mae landlord tai wedi cael ei annog i wella y ffordd mae’n cyfathrebu gyda trigolion lleol mewn saga parcio problemus hir dymor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cymeradwyo mentor ‘ymroddgar’ elusen arennau

Mae AS wedi cymeradwyo mentor “ymroddgar” sydd yn gwirfoddoli i elusen arennau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cymeradwyo hyfforddiant CPR sydd dim ond yn cymryd 15 munud

Mae AS wedi cymeradwyo cwrs hyfforddiant CPR sydd dim ond yn cymryd 15 munud i gyflawni ar ffôn symudol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pobl hefo clefydau prin yn cael eu ‘anghofio’, medd AS

Mae pobl hefo clefydau prin yn cael eu anghofio, meddai AS Gogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn annog etholwyr i gefnogi apêl daffodil elusen cancr

Mae AS yn galw ar bobl yng Ngogledd Cymru i gefnogi apêl elusen cancr i godi arian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd