Newyddion

AS yn canmol menter cymdeithasol sy’n ‘grymuso’ y gymuned

Mae AS wedi canmol menter cymdeithasol am y gwaith mae’n gwneud yn y gymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw i ehangu meddygfa wledig llwyddiannus

Meddygfa Hanmer yn 'haeddu'r cyfleusterau modern gorau oll'

Llyr Gruffydd AS, Dyfed Edwards (cadeirydd BIPBC), Dr Keiron Redman, Dr Bill Whitehead a Geoff Ryall-Harvey o Llais

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ogledd Cymru wedi galw am setlo anghydfod hir dymor rhwng meddygfa arobryn a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr unwaith ac am byth.

Gwnaeth Llyr Gruffydd MS ei sylwadau ar ôl cyfarfod rhwng cadeirydd BIPBC, Dyfed Edwards, ym meddygfa Hanmer, sy’n cael ei rhedeg gan Dr Kieran Redman. Mae’r feddygfa bresennol yn gweithredu o adeilad gorlawn y mae pob plaid yn cytuno nad yw’n addas i’r diben. Bu ymgyrch ddegawd o hyd gan staff a chleifion am adeilad newydd a fyddai’n gallu cynnig gwasanaeth ehangach i gleifion yn Hanmer a'r ardal wledig o gwmpas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn croesawu ‘newyddion gwych’ am benodi contractydd newydd ar gyfer meddygfa

Mae AS wedi croesawu y “newyddion gwych” bod contractydd newydd wedi cael ei benodi i redeg meddygfa yn Nyffryn Conwy.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn croesawu disgyblion o Sir Ddinbych i’r Senedd

Mae AS wedi croesawu disgyblion o ddau ysgol gynradd yn Sir Ddinbych i’r Senedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Gogledd Cymru yn talu teyrnged i ddynes ‘arbennig’ a oroesodd yr Holocost

Mae AS Gogledd Cymru wedi talu teyrnged i ddynes “arbennig” a oroesodd yr Holocost.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Toriadau i brentisiaethau yn ‘difrodi’ economi y gogledd, medd AS

Mae AS Gogledd Cymru wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am y cynllun i wneud toriadau i brentisiaethau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tata Shotton: AS yn galw am sicrwydd yn sgil newyddion ‘torcalonnus’ am swyddi yn cael eu colli

Yn ymateb i newyddion am 3,000 diswyddiad yn safle Tata ym Mhort Talbot dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer Gogledd Cymru, Llŷr Gruffydd:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn beirniadu penderfyniad Arriva i dorri gwasanaethau bws ‘heb ymgynghoriad’

Mae AS wedi beirniadu penderfyniad Arriva i dorri gwasanaethau bws yng Ogledd Cymru heb “ymgynghoriad”.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Record goroesi canser Llywodraeth Cymru yn ‘warthus’, medd AS

Mae record Llywodraeth Cymru ar gyfraddau goroesi canser yn “warthus” yn ôl AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gobaith newydd i feddygfa wedi cyfarfod cyhoeddus

O'r chwith: Cyng Liz Roberts, Cyfarwyddwr Llais Gogledd Cymru Geoff Ryall-Harvey, Llyr Gruffydd AS, Dyfed Edwards a Carol Shillabeer o fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr.

Mae dyfodol meddygfa yn ardal Betws-y-Coed yn edrych yn fwy addawol ar ôl i gyfarfod cyhoeddus gael ei gynnal yn y pentref yn gynharach yr wythnos hon.

Clywodd y cyfarfod, a drefnwyd ar y cyd gan y cynghorydd sir lleol Liz Roberts, AS Plaid Cymru Llyr Gruffydd, Cyngor Cymuned Betws-y-Coed a Llais Gogledd, oddiwrth gadeirydd a phrif weithredwr newydd bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr hefyd. Addawodd y ddau sicrhau y byddai'r practis yn aros ar agor ac na fyddai'n rhaid i neb symud o'r practis o ganlyniad. Yr oedd tua 150 yn bresennol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd