Newyddion

Llafur yn methu cleifion oherwydd diffyg ffocws ar staff rheng flaen

Mae cyfraddau swyddi gwag oncoleg yn cyfeirio at "fater dyfnach" yn argyfwng gweithlu GIG Cymru.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi methu cleifion yng Nghymru oherwydd ddiffyg strategaeth ar argyfwng y gweithlu yn GIG Cymru, medd Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Cymunedau Sydd Wedi'u Gadael Ar Ôl' Wedi'u Bradychu A'u Hesgeuluso Gan Lywodraethau Llafur A Cheidwadol

Arweinydd Dros Dro Plaid yn galw am "weledigaeth glir a chydlynol" i leihau nifer y bobl sydd "wedi'u dal mewn tlodi yng Nghymru"

Mae yna ddiffyg dealltwriaeth a chamau gweithredol fydd yn mynd i'r afael ag anghenion 'cymunedau wedi'u gadael ar ôl' gan Weinidogion Cymru a'r DU wedi rhwygo ffabrig cymdeithasol lleol pobl, meddai Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn hyrwyddo cynllun 'Pedwar Cam Ymlaen' i leihau diweithdra a rhoi hwb i'r economi

Llyr Gruffydd AS yn galw am weithredu ar frys i fynd i'r afael ag "ystadegau syfrdanol."
 
Mae cynnydd mewn ffigyrau diweithdra a'r nifer sy'n anweithgar yn anweithgar yn "double-whammy sy'n adlewyrchu'n wael ar agwedd laissez faire llywodraethau Prydain a Chymru", meddai Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Siarter Cymru Yfory’ – galw am gymorth Comisiynwyr a gweithredu gan Lywodraeth i roi’r genhedlaeth nesaf yn gyntaf

Roedd y byd yn fyd gwhanol pan apeliodd Syr Ifan ab Owen Edwards yn rhifyn Ionawr 1922 o ‘Cymru’r Plant’ ar i bobl ifanc ymuno â mudiad newydd i gynnig cyfleoedd trwy’r Gymraeg.

Chwarae ‘tag’ nid TikTok oedd cyfrwng yr hamddena, gwaddol y ‘Welsh Not’ nid gobaith y miliwn o siaradwyr oedd cefnlen statws y Gymraeg, a doedd dim son am rew môr yr Arctig yn dadmer.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amseroedd aros am llawdriniaeth arferol yn y gogledd yn ‘annerbyniol’ meddai AS

Mae amseroedd aros am llawdriniaeth arferol yn y gogledd yn “annerbyniol’, meddai AS dros yr ardal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn croesawu cyfle i drigolion ddweud eu dweud ar gynnig i gynyddu Treth Cyngor ar ail dai

Mae AS wedi croesawu cyfle i drigolion yn Sir Ddinbych i ddweud eu dweud ar gynnig i gynyddu Treth Cyngor ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arolwg deintyddion

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arolwg deintyddion - cyfle i ddweud eich dweud

Mae gwasanaethau deintyddol mewn argyfwng gyda mwy a mwy o ddeintyddion yn cau eu drysau i gleifion y GIG. Rydym yn gweld preifateiddio go iawn ar elfen allweddol o'r GIG gyda degau o filoedd o bobl ledled gogledd Cymru yn methu â chael triniaeth gan ddeintydd. Mae hyn yn cynnwys plant ac mae ganddo oblygiadau hirdymor i iechyd pobl.

Rydym eisiau gwybod beth sy'n digwydd i chi a beth yw eich barn am y gwasanaeth deintyddol.

Cliciwch yma i gwblhau ein harolwg dwy funud. Bydd yr atebion yn helpu llywio ein hymgyrch i wella gwasanaethau deintyddol yng Nghymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

MS yn galw am weithredu i daclo gwersyllwyr anghyfreithlon 'anghyfrifol' sy'n difetha ardaloedd prydferth Gogledd Cymru

Mae MS wedi galw am weithredu i fynd i'r afael â pla gwersyllwyr anghyfreithlon "anghyfrifol" yn difeta mannau prydferth yng ngogledd Cymru.


Mae Llyr Gruffydd, sy'n cynrychioli'r rhanbarth yn y Senedd, wedi cefnogi pobl leol flin yng Nghapel Curig a Beddgelert sydd wedi cael llond bol o wersyllwyr anghyfreithlon sy'n gadael eu hôl sbwriel a gwastraff dynol yn eu sgil.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen meddwl o’r newydd i oresgyn argyfwng Betsi – AS Plaid

Mewn ymateb i adroddiad beirniadol arall ar gyflwr Adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Glan Clwyd, dywedodd Llyr Gruffydd, MS Plaid Cymru Gogledd Cymru:

“Nid yw’n syndod nad oes gwelliannau mawr yn digwydd yn ein gwasanaeth iechyd pan fo’r staff presennol dan gymaint o bwysau a phan nad yw’r pecyn cywir yn ei le i gadw a recriwtio gweithwyr iechyd proffesiynol newydd. Mae’r broblem wedi dwysau oherwydd pwysau’r pandemig Covid ond nid yw hyn yn ddim byd newydd, mae gen i ofn. Nid yw’n ddefnyddiol iawn cael uwch reolwyr yn ymddiheuro unwaith eto am yr un hen broblemau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd